اساتید ارجمند

بر اساس بخشنامه شماره 30/29918 مورخه 95/04/28 معاونت محترم آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی، تدریس کلیه اعضای هیات علمی و مدرسان حق التدریس از نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 بدون دریافت شناسه تدریس امکان پذیر نخواهد بود. لذا خواهشمندیم هر چه سریعتر ، نسبت به دریافت شناسه خود اقدام نمائید. بدیهی است مسئولیت صحت اطلاعات و مدارک ارسالی بر عهده شخص متقاضی می باشد. در ضمن دریافت شناسه شرط لازم برای تدریس در هریک از واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی بوده و این شناسه صادره برای کلیه واحدها قابل استفاده می باشد.

اقدام برای دریافت شناسه تدریس